ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

Today 53
This week 158
This month 158
All days 9494
Menu

Welcome to Office Of The Auditors 

ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักตรวจสอบการประปาส่วนภูมิภาค (Provicial Waterworks Authority)

BottonTammapibal BottonJanyaban BottonKodbud ButtonActivity

คู่มือการปฎิบัติงานตรวจสอบ

คู่มือการปฎิบัติงานการตรวจสอบภายในรัฐวิสาหกิจ(สีฟ้า) - DOWNLOAD

คู่มือการปฎิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ(สีชมพู) - DOWNLOAD

Go to top