ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง บันทึก ของกปภ.

การดูระเบียบ ปัจจุบัน สามารถดูผ่าน Mobile Phone หรือ Tablet ของท่าน โดยท่านอาจติดตั้ง App ช่วยดู EZPDF หรือ  OFFICESUIT  
สำหรับ  WEB BROWER ที่ใช้ได้ดีคือ FIREFOX  อย่างไรก็ตามหากพบข้อผิดพลาดประการใด (ไม่มี ยกเลิก) 
โปรดแจ้งผู้จัดทำ 
 ทางอีเมล์  :  viroteb@pwa.co.th    wiwatn@pwa.co.th    siriratr@pwa.co.th  หรือ  
โทร 0-2551-8456  หรือ0-2551-8705-6 หรือ0-2551-8708 จะรีบเร่งแก้ไขทันที  คณะผู้จัดทำขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ 

(ปรับปรุงล่าสุด 7 ต.ค. 2557)

หมวดหมู่

กปภ.

ค่าใช้จ่าย

ค่าติดตั้ง

คู่มือและอื่น ๆ

ทรัพยากรบุคคล

น้ำสูญเสีย

บัญชีและการเงิน

ผลิตน้ำ

พัสดุ

ภาษีอากร

มอบอำนาจ

รายได้